Norske jordarter boken, skrevet av Per Jørgensen, Rolf Sørensen og Olav Prestvik, er publisert på jordforeningens hjemmesiden.

Klikk på forsiden under for å åpne boken (det tar litt tid!).