Innkalling til årsmøte 2023

Tid: Torsdag 23. mars 2023 kl. 14:00Sted: Høgskoleveien 8, Ås og Teams (lenke i mail med invitasjon). Faglige foredrag (14-16): Anne Falk Øgaard (NIBIO): Fosfor som ressurs og næringsstoffErik Joner (NIBIO): Mykorrhiza som mekanisme for fosforopptak i planter Årsmøte (kl 16-17):Saksliste Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent og Read more…

Kontigent 2020

Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse. Medlemskontingent 2020 bes innbetalt til konto 0530 29 65929 innen 1. mai. Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.