Vitenparken på NMBU-Ås, 5. desember kl 8-9

Jord er et fantastisk materiale og basis for all plantevekst, nedbryting og resirkulering av organisk materiale, rensing av vann, og en rekke andre såkalte økosystemtjenester. I tillegg er jord levested for et enormt mangfold av liv som er grunnlaget for at jord beholder kvaliteten og fruktbarheten sin over tid. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5/12 arrangerer Jordforeningen et frokostmøte kl 8-9 i kafeen på på Vitenparken på Ås/NMBU der forskerne Claire Coutris og Erik Joner samtaler om hva som lever i jord, og hvordan jordorganismene sørger for å opprettholde jordas kvalitet og fruktbarhet. Vi tar deg fra Charles Darwins aller siste verk «The formation of vegetable mould through the action of worms ” fra 1881 til det vi i dag vet om livet i jorda, fra skrukktroll til sopp og bakterier.

Program:

8.00-8.10 Velkommen med kaffeservering og noen ord om FNs Jorddag

8.10-8.50 Samtale om jordliv

8.50-9.00 Spørsmål fra salen

Claire Coutris er ansatt ved NIBIO som økotoksikolog med jord som spesiale og har en lidenskap for meitemark.

Erik Joner er leder for Jordforeningen og jordmikrobiolog med mykorrhiza som spesiale.

Arrangementet er gratis, og det er gratis frokost med kaffe til de første 40 (og sikkert kaffe nok til alle om det skulle komme flere). Arrangementet vil bli strømmet til Jordforeningens Facebook-sider. Hjertelig velkommen til jordfrokost!

Categories: Fra foreningen