Innkalling til årsmøte 2023

Tid: Torsdag 23. mars 2023 kl. 14:00Sted: Høgskoleveien 8, Ås og Teams (lenke i mail med invitasjon). Faglige foredrag (14-16): Anne Falk Øgaard (NIBIO): Fosfor som ressurs og næringsstoffErik Joner (NIBIO): Mykorrhiza som mekanisme for fosforopptak i planter Årsmøte (kl 16-17):Saksliste Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent og Read more…

Jorddagen 2022

Den 5. desember er det igjen duket for FNs Jorddag, og i den forbindelse arrangerer Jordforeningen og NIBIO et jordhelseseminar på Vitenparken på Ås. Arrangementet strømmes og tas opp, og for de som vil komme fysisk er det gratis lunsj og gode muligheter for å snakke sammen. Meld deg på Read more…

International seminar 4 – 6th May 2022 in Ås, Norway.  “Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions” 

Invitation to international seminar 4 – 6th May 2022 in Ås, Norway.   (norsk versjon nede)  Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions.  The objective of the seminar is to bring new knowledge on soil and water conservation under changing climate in Northern or high- altitude conditions (cold Read more…

Doktorgrad om biokull

Den 17.12 forsvarte NIBIO-forsker Adam O’Toole sin doktorgrad om biokull. Her intervjues han av kollega Erik Joner og forteller litt bakgrunnen for forskning på biokull og hva han har jobbet med de siste årene.  Intervjuet inngår i serien «Jordprat» der unge NIBIO-forskere forteller om forskningstemaene sine.