JORDFORENINGEN

er en ideell organisasjon hvis formål er å fremme interessen for jordfag i Norge. Jordforeningen er åpen for alle som er interessert i jord.