Lystgass, en (grundig) innføring

Simon Weldon (NIBIO) disputerte 1.4.2022 for doktorgraden med en oppgave om biokull og nitrogenomsetning i jord og kompost. I den forbindelse holdt han en såkalt prøveforelesning om lysgassutslipp fra jord. Lystgass er på mange måter en «glemt» klimagass, og mange prosesser i jord er involvert i omsetning av N og lystgassproduksjon og -utslipp. Her gir Simon en grundig gjennomgang av prosesser og jordforhold som påvirker dannelse og utslipp av lystgass. God fornøyelse!

International seminar 4 – 6th May 2022 in Ås, Norway.  “Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions” 

Invitation to international seminar 4 – 6th May 2022 in Ås, Norway.   (norsk versjon nede)  Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions.  The objective of the seminar is to bring new knowledge on soil and water conservation under changing climate in Northern or high- altitude conditions (cold climate). Climate change is expected to bring changes in precipitation, rainfall, frozen soils, snowmelt conditions, drought periods and extreme weather that will affect runoff and Read more…

Doktorgrad om biokull

Den 17.12 forsvarte NIBIO-forsker Adam O’Toole sin doktorgrad om biokull. Her intervjues han av kollega Erik Joner og forteller litt bakgrunnen for forskning på biokull og hva han har jobbet med de siste årene.  Intervjuet inngår i serien «Jordprat» der unge NIBIO-forskere forteller om forskningstemaene sine.

Verdens jorddag 2021

Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemer og naturen som helhet. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5. desember, har Jordforeningens styrformann Erik Joner hatt samtaler med tre forsker fra NIBIO som alle jobber med jord. Videoserien tar opp temaer som jordhelse, karbon i jord, og resirkulering av fosfor i fiskeslam fra oppdrettsnæringen. Resirkulering av næringsrikt fiskeslam fra settefiskanlegg med Eva Brod Karbon i jord med Teresa Gómez del la Bárcena Betydningen av Read more…

Årsmøte 2021 fredag 11 juni, 14.00 – 15.00

Møtet vil igjen foregå på nett via Teams (lenke nedenfor) og vil ikke by på foredrag eller andre faglige presentasjoner. Slike vil bli holdt som egne arrangementer og varslet i egne e-poster til medlemmene, og via våre Facebook-sider. Først ute her er vår dekning av Levende matjord – et prosjekt som har blitt bok den 25/6 i Åmot. Årets aktiviteter er eget punkt på dagsorden. Møte dokumenter: Klikk her for å bli med på møtet

Verdens jorddag 2020

Foredrag av Professor Rattan Lal i anledning FNs internasjonale jorddag Nedenfor finner du en lenke til et foredrag av den kjente jordforskeren Prof. Rattan Lal fra Ohio State University i anledning FNs jorddag 5. desember 2020. Her snakker Lal først litt om jorddagen og så om jord i lys av bærekraftmålene, hvordan og hvorfor jordhelse er så viktig, hva regenerativt landbruk er og hva effekten av «farming carbon» er. Innsiktsfullt, ambisiøst og fengende. Og med Read more…

Årsmøte 2020

Årsmøte, 4. desember 2020 Jordforeningen inviterer til årsmøte 2020 og markering av Jorddagen med faglige foredrag og diskusjon om jordmikrober Dato: 4. desember Tidspunkt: kl 12.15-15.00.

Kontigent 2020

Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse. Medlemskontingent 2020 bes innbetalt til konto 0530 29 65929 innen 1. mai. Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.