Verdens jorddag 2021

Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemer og naturen som helhet. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5. desember, har Jordforeningens styrformann Erik Joner hatt samtaler med tre forsker fra NIBIO som alle jobber med jord. Videoserien tar opp temaer som jordhelse, karbon i jord, og resirkulering av fosfor i fiskeslam fra oppdrettsnæringen. Resirkulering av næringsrikt fiskeslam fra settefiskanlegg med Eva Brod Karbon i jord med Teresa Gómez del la Bárcena Betydningen av Read more…

Årsmøte 2021 fredag 11 juni, 14.00 – 15.00

Møtet vil igjen foregå på nett via Teams (lenke nedenfor) og vil ikke by på foredrag eller andre faglige presentasjoner. Slike vil bli holdt som egne arrangementer og varslet i egne e-poster til medlemmene, og via våre Facebook-sider. Først ute her er vår dekning av Levende matjord – et prosjekt som har blitt bok den 25/6 i Åmot. Årets aktiviteter er eget punkt på dagsorden. Møte dokumenter: Klikk her for å bli med på møtet

Verdens jorddag 2020

Foredrag av Professor Rattan Lal i anledning FNs internasjonale jorddag Nedenfor finner du en lenke til et foredrag av den kjente jordforskeren Prof. Rattan Lal fra Ohio State University i anledning FNs jorddag 5. desember 2020. Her snakker Lal først litt om jorddagen og så om jord i lys av bærekraftmålene, hvordan og hvorfor jordhelse er så viktig, hva regenerativt landbruk er og hva effekten av «farming carbon» er. Innsiktsfullt, ambisiøst og fengende. Og med Read more…

Årsmøte 2020

Årsmøte, 4. desember 2020 Jordforeningen inviterer til årsmøte 2020 og markering av Jorddagen med faglige foredrag og diskusjon om jordmikrober Dato: 4. desember Tidspunkt: kl 12.15-15.00.

Kontigent 2020

Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse. Medlemskontingent 2020 bes innbetalt til konto 0530 29 65929 innen 1. mai. Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.

Frokostmøte om livet i jorda 5. desember 2019

Vitenparken på NMBU-Ås, 5. desember kl 8-9 Jord er et fantastisk materiale og basis for all plantevekst, nedbryting og resirkulering av organisk materiale, rensing av vann, og en rekke andre såkalte økosystemtjenester. I tillegg er jord levested for et enormt mangfold av liv som er grunnlaget for at jord beholder kvaliteten og fruktbarheten sin over tid. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5/12 arrangerer Jordforeningen et frokostmøte kl 8-9 i kafeen på på Read more…