Jordforeningen er åpen for alle som er interessert i jord (se Om Jordforeningen).

Vil du bli medlem? Kontakt Jordforeningen v/ Else Villadsen (else.villadsen@nlr.no) og oppgi informasjon om navn, adresse, mail og evt telefonnummer. Du vil da motta betalingsinformasjon (Vipps, nettbank) og senere bekreftelse på medlemskap.

Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift.

Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.

Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse.