Norsk Jordforening, også kalt Jordforeningen, er en ideell organisasjon hvis formål er å fremme interessen for jordfag i Norge.

Jordforeningen er medlem av International Union of Soil Sciences (IUSS), og foreningens fagområder er sammenfallende med IUSS.

Styret består av:

Erik Joner Leder erik.joner@nibio.no
Bal Ram Singh Nestleder balram.singh@nmbu.no
Per Rønneberg Hauge Kasserer fmbuprh@statsforvalteren.no
Robert Barneveld Varamedlem robert.barneveld@nibio.no
Sissel Hansen Styremedlem sissel.hansen@norsok.no
Else Villadsen Styremedlem else.villadsen@nlr.no
Siv Mari Aurdal Varamedlem siv.aurdal@nmbu.no