Norsk Jordforening, også kalt Jordforeningen, er en ideell organisasjon hvis formål er å fremme interessen for jordfag i Norge.

Jordforeningen er medlem av International Union of Soil Sciences (IUSS), og foreningens fagområder er sammenfallende med IUSS.

Styret består av:

Erik Joner Leder erik.joner@nibio.no
Bal Ram Singh Nestleder balram.singh@nmbu.no
Svein Skøyen Kasserer svein.skoien@nlr.no
Robert Barneveld Varamedlem robert.barneveld@nibio.no
Erin Byers Styremedlem
Ievina Sturite Varamedlem
Per Rønneberg Hauge Varamedlem