Jorddagen 2022

Den 5. desember er det igjen duket for FNs Jorddag, og i den forbindelse arrangerer Jordforeningen og NIBIO et jordhelseseminar på Vitenparken på Ås. Arrangementet strømmes og tas opp, og for de som vil komme fysisk er det gratis lunsj og gode muligheter for å snakke sammen. Meld deg på Read more…

Kontigent 2020

Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse. Medlemskontingent 2020 bes innbetalt til konto 0530 29 65929 innen 1. mai. Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.