Invitation to international seminar 4 – 6th May 2022 in Ås, Norway.  

(norsk versjon nede) 

Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions. 

The objective of the seminar is to bring new knowledge on soil and water conservation under changing climate in Northern or high- altitude conditions (cold climate). Climate change is expected to bring changes in precipitation, rainfall, frozen soils, snowmelt conditions, drought periods and extreme weather that will affect runoff and hydrological pathways in the agricultural landscape. Also, soil functions and soil health will face new challenges. These changes will influence losses of nutrients and erosion processes- and put pressures on the need of efficient measures.  Best farming and management practices must be revised and developed to expected changes in climate. The seminar will also address monitoring, modelling and development of planning tools for analysing effects and planning for adaptation measures.   

 Topics:  

  • Soil and water conservation challenges  
  • Soil functions and soil health   
  • Changes in hydrological pathways   
  • Best farming and management practices   
  • Monitoring, modelling and planning tools   

More information: https://nibio.pameldingssystem.no/soil-and-water   

The  seminar is arranged in cooperation with IUSS (International Union of Soil Science), Norwegian Society of Soil Science (Norsk Jordforening), ESSC (European Society for Soil Conservation), NJF (Nordic Association for Agricultural Science), Norwegian extension Service (NLR), NIBIO and NMBU.

Invitasjon til Internasjonalt seminar 4- 6 mai 2022 i Vitenparken; Ås:

Soil and water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions. Informasjon og påmelding; https://nibio.pameldingssystem.no/soil-and-water   

Endringer i klima vil føre til endringer i nedbør og vinterforhold med stor betydning for jordbruksdrift, endret behov for miljøtiltak og beskyttelse av jord og vannressurser.  Endret nedbør, økende nedbør, tørkeperioder, endret snøsmelting, ekstremvær vil påvirke vannets strømningsveier i landskapet, erosjon og tap av næringsstoffer. Det gir utfordringer for jordkvalitet og jordhelse.  Seminaret vil fokusere på slike endringer og effektive løsninger for dyrkings og driftsmetoder for å sikre produksjon og minimere miljøpåvirkning. Bruk av modeller, overvåking og planleggingsverktøy for tilpasningstiltak presenteres.  

Det arrangeres utferd gjennom jordbrukslandskap i områdene Ås- Romerike- Aurskog Høland. Det blir besøk til overvåkings og forskningsfelt hos NIBIO og NMBU om bla, jordhelse, fangvekster, avrenning og miljøtiltak og gårdsbesøk til bønder som har gjennomført miljøtiltak.

Seminaret er arrangert av NIBIO, NMBU, Norsk Jordforening, Norsk Landbruksrådgivning, Nordiske jordbruksforskeres forening, European Society of Soil Conservation.                        

Categories: Faglig nytt