Simon Weldon (NIBIO) disputerte 1.4.2022 for doktorgraden med en oppgave om biokull og nitrogenomsetning i jord og kompost. I den forbindelse holdt han en såkalt prøveforelesning om lysgassutslipp fra jord. Lystgass er på mange måter en «glemt» klimagass, og mange prosesser i jord er involvert i omsetning av N og lystgassproduksjon og -utslipp. Her gir Simon en grundig gjennomgang av prosesser og jordforhold som påvirker dannelse og utslipp av lystgass. God fornøyelse!

Categories: Faglig nytt