Invitasjon til IRIDA-seminar, 23. mai 2019 i Ås:
Fra satellitt til grunn: Fjernmåling til bruk i landbruks- og vannforvaltningen

Categories: Nyheter