Verdens jorddag 2021

Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemer og naturen som helhet. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5. desember, har Jordforeningens styrformann Erik Joner hatt samtaler med tre forsker fra NIBIO som alle jobber med jord. Videoserien tar opp temaer som jordhelse, karbon i jord, og resirkulering av Read more…

Verdens jorddag 2020

Foredrag av Professor Rattan Lal i anledning FNs internasjonale jorddag Nedenfor finner du en lenke til et foredrag av den kjente jordforskeren Prof. Rattan Lal fra Ohio State University i anledning FNs jorddag 5. desember 2020. Her snakker Lal først litt om jorddagen og så om jord i lys av Read more…

Årsmøte 2020

Årsmøte, 4. desember 2020 Jordforeningen inviterer til årsmøte 2020 og markering av Jorddagen med faglige foredrag og diskusjon om jordmikrober Dato: 4. desember Tidspunkt: kl 12.15-15.00.

Kontigent 2020

Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse. Medlemskontingent 2020 bes innbetalt til konto 0530 29 65929 innen 1. mai. Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.