Jordsmonn er avgjørende for verdens matsikkerhet, økosystemer og naturen som helhet. I anledning FNs internasjonale dag for jord den 5. desember, har Jordforeningens styrformann Erik Joner hatt samtaler med tre forsker fra NIBIO som alle jobber med jord. Videoserien tar opp temaer som jordhelse, karbon i jord, og resirkulering av fosfor i fiskeslam fra oppdrettsnæringen.

Resirkulering av næringsrikt fiskeslam fra settefiskanlegg med Eva Brod

Karbon i jord med Teresa Gómez del la Bárcena

Betydningen av god jordhelse med Frederik Bøe

Jordprat:

Jordprat er et samarbeid mellom NIBIO og Norsk jordforening, i anledning Verdens jorddag 5. desember 2021. Filmene er initiert av Erik Joner og produsert av Erling Fløistad.

Lenker:

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/verdensdag-for-jordsmonn
https://www.fao.org/world-soil-day/en/

http://www.jordforeningen.no/

Categories: Faglig nytt