Til stede: Bal Ram, Sissel, Per, Erik (referent)

  1. Kort runde med oppdateringer om kommende arrangementer o.l.: Økokongressen holdes på Gardermoen 7.-8.2, og mange foredrag har relevante temaer for jord, kompost, gjødsling og jordhelse (https://www.oko2023.no/fellesprogram). Korn 2023 holdes på Apelsvoll 15.2. Åpent møte om insektsfrass holdes på Ås 16.3.  17-18. I april kommer det besøk av FAO-leder for forurensning i jord (navn, Bal Ram?), og han vil holde et foredrag der Jordforeningen kan bidra. Ellers ble det informert om at Viken øker sitt engasjement i klimasmart jordbruk og 4 promille-initiativet (Fra 2024 omgjøres Viken til tre fylker). Kalnes VGS og Buskerud VGS/Grønt fagsenter Buskerud vil være særlig aktive. Det ble også diskutert metoder for avslutning av fangvekster uten sprøyting og pløying. Grunn fresing bør utprøves mer! Høste gras til biogass? Praktisk utprøving v/Dag Molteberg, Vibhoda Holten mht å forbedre metoden.
  2. Planlegging av årets aktiviteter. Årsmøte kan ha foredrag om P? Temaer for andre møter kan være utnyttelse av fiskeslam, avslutning av fangvekster. 4 møter med foredrag i løpet av året er nok? Viktig at møter gir mulighet for digital deltakelse i tillegg til fysisk møte. Vi bør lage en lise over relevante PhD-disputaser ved NMBU som kan spres til medlemmer (Bal Ram sjekker hva som er forestående).
  3. Oppdatering av medlemslister og utsendelse av medlemsavgift. Erik lager oppdater mailliste og sender Else som sender ut medlemsavgift før utgang av januar.
  4. Dato for årsmøte satt til 23.3 kl 14-16.
  5. Eventuelt: Per tok opp spørsmålet om vi bør henvende oss til Naturviterne og knytte oss tettere til dem for å øke medlemsmassen eller gjennomslag for våre interesseområder, slik Norsk Vannforening har knyttet seg til Tekna. Det ble pekt på at dette innebærer mer arbeid og mindre kontroll med egen agenda, men Erik sjekker med kollega i Tekna om hvordan alliansen med Norsk Vannforening fungerer.

Erik minnet om at IUSS har etterspurt et bidrag til en historie om de nasjonale jordforeningene (IUSS – Geneaology), og at Bal Ram har sagt han vil bidra til dette (publiseres 2024, men bidrag skal inn i 2023). Permer med Jordforeningens referater og bilag har havnet hos Erik fra Svein, og Bal Ram kan bruke noe av dette til historieskriving, mens Per overtar  bank-relevante dokumenter.

  • Neste styremøte: Torsdag 2. mars 2023 kl 10-11.
Categories: Referat styremøte