Innkalling til årsmøte 2023

Tid: Torsdag 23. mars 2023 kl. 14:00Sted: Høgskoleveien 8, Ås og Teams (lenke i mail med invitasjon). Faglige foredrag (14-16): Anne Falk Øgaard (NIBIO): Fosfor som ressurs og næringsstoffErik Joner (NIBIO): Mykorrhiza som mekanisme for fosforopptak i planter Årsmøte (kl 16-17):Saksliste Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent og Read more…