Tid: Torsdag 23. mars 2023 kl. 14:00
Sted: Høgskoleveien 8, Ås og Teams (lenke i mail med invitasjon).

Faglige foredrag (14-16):

Anne Falk Øgaard
Erik Joner


Anne Falk Øgaard (NIBIO): Fosfor som ressurs og næringsstoff
Erik Joner (NIBIO): Mykorrhiza som mekanisme for fosforopptak i planter

Årsmøte (kl 16-17):
Saksliste

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  3. Årsmelding og regnskap
  4. Valg/gjenvalg av styremedlemmer, leder og valgkomite
  5. Aktivitet i kommende år
  6. Eventuelt

Årsmelding 2022