Jordforeningen er en medlemsforening og dekker alle sine utgifter gjennom medlemsavgift

Medlemsavgiften går hovedsakelig til dekking av utgifter ifb. åpne arrangementer. Styret får ingen godtgjørelse.

Medlemskontingent 2020 bes innbetalt til konto 0530 29 65929 innen 1. mai.
Medlemskap koster kr 200,-/år for ordinære medlemmer, og kr 100,-/år for studenter.

Categories: Fra foreningen